Davčna blagajna

iGost Pro

Račun skladen s zahtevami FURSa

S paketom iGost Pro so izdani računi v skladu s zahtevami Finančne uprave republike Slovenije glede potrjevanja gotovinskih računov. Vsakemu računu se dodeli EOR številka katera se poleg črtne kode in številke ZOI zpiše na računu. 

Potrjevanje gotovinskih računov

S 2.1.2016 bo potrebno račune, ki bodo plačani z gotovino, potrjevati na Finančni upravi republike Slovenije (FURS). Pred začetkom potrjevanja, je potrebno:

 • Pridobiti namensko digitalno potrdilo. (to ni obstoječ certifikat kot je na primer Sigenca ...)
 • Prijaviiti poslovni prostor. Pod poslovni prostor se smatra lokacija elektronske naprave preko katere se bodo izdajali računi.
 • Sprejeti interni akt
 • Natisniti obvestilo o računu in obveznosti kupca

Namensko digitalno potrdilo

Pridobiti ga je mogoče preko portala eDavki samostojno ali s pooblastilom računovodskemu servisu - Uradna navodila o pridobitev

 

 

 

Pridobitev namenskega digitalnega potrdila preko portala eDavki:

 • Na spletni strani https://edavki.durs.si izberete: Vstop za registrirane uporabnike
 • V dokumentih pod Nov dokument izberete zahtevek DPR-PridobitevDP in ga elektronsko podpišete 
 • Po vložitvi zahtevka boste v osebni del portala eDavki prejeli referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.
 • Prejeto referenčno številko in geslo boste nato vneseli v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU https://taxca.gov.si/prevzem 
 • Po vnosu referenčne številke in gesla na portal MJU boste na tem istem portalu prevzeli namensko potrdilo v ".p12" formatu.
 • Potrdilo (.p12 datoteko) boste nato vnesli v aplikacijo iGost pod Matičnimi podatki.

furs-2

Koraki za prevzem namenskega potrdila na spletni strani MJU

 

furs-1

Zahtevek za pridobitev namenskega certifikata na portalu eDavki

Pridobitev certifikata s pooblastilom

Za pridobitev digitalnega potrdila lahko pooblastite tudi svoj računovodski servis ali izdelovalca aplikacije s katero boste potrjevali gotovinske račune. Izpolnite naslednji obrazec za pooblastilo in ga pošljite na davčni urad kjer imate prijavljeno dejavnost.

Poslovni prostor

Pri prijavi poslovnega prostora je potrebno v matičnih podatkih vnesti naslednje podatke:

 • Davčno številko nosilca dejavnosti
 • Oznako poslovnega prostora zavezanca (na primer RECEPCIJA1, REC1, R1, 1 ali poljuben tkst)
 • Oznako elektronske naprave (na primer BLAG1, B1, 1 ali poljuben tekst)
 • Številko stavbe IN številko dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor kakor je določeno v registru nepremičnin http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe)
 • Naslov poslovnega prostora zavezanca (Kraj, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)

Izpolnite in pošljite obrazec za posredovanje podatkov.

 

furs-6

Z rdečim je podčrtano mesto kjer najdete podatke o katastrski občini, številki stavbe ter obkroženo mesto kjer je informacija o številki dela stavbe

Interni akt

Pred prvo izdajo računa je potrebno sprejeti interni akt. V interni akt se vpišejo podatki o poslovnem prostoru kjer se bodo izdajali računi. Dodeliti je treba oznako poslovnega prostora ( na primer RECEPCIJA1 ) in elektronske naprave ( na primer BLA1 ) ter pravilo za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Primer internega akta za uporabnike aplikacije iGost. Primer velja za 1 poslovni prostor z 1 blagajno. V tekstu zamenjajte rumeno podčrtana polja s svojimi podatki:

Obvestilo o računu in obveznosti kupca

Obrazec: