Davčna blagajna

iGost Pro

Račun skladen s zahtevami FURSa

S paketom iGost Pro so izdani računi v skladu s zahtevami Finančne uprave republike Slovenije glede potrjevanja gotovinskih računov. Vsakemu računu se dodeli EOR številka katera se poleg črtne kode in številke ZOI zpiše na računu. 

Potrjevanje gotovinskih računov

Od 2.1.2016 je potrebno račune, ki bodo plačani z gotovino, potrjevati na Finančni upravi republike Slovenije (FURS). Tudi v primeru, ko sobodajalec plačilo storitev za rezervacije na portalu AirBnB ali Booking.com prejme od podjetja AirBnB ali Booking.com, mora izdati gostu račun in ga davčno potrditi na FURSu. Obrazložitev v odgovoru na vprašanje 313 - FURS vprašanja in odgovori (PDF).

Pred začetkom potrjevanja, je potrebno:

 • Pridobiti namensko digitalno potrdilo. (to ni obstoječ certifikat kot je na primer Sigenca ...)
 • Prijaviiti poslovni prostor. Pod poslovni prostor se smatra lokacija elektronske naprave preko katere se bodo izdajali računi.
 • Sprejeti interni akt
 • Natisniti obvestilo o računu in obveznosti kupca

Namensko digitalno potrdilo

Pridobiti ga je mogoče preko portala eDavki samostojno ali s pooblastilom računovodskemu servisu - Uradna navodila o pridobitev

 

 

 

Pridobitev namenskega digitalnega potrdila preko portala eDavki:

 • Na spletni strani https://edavki.durs.si izberete: Vstop za registrirane uporabnike
 • V dokumentih pod Nov dokument izberete zahtevek DPR-PridobitevDP in ga elektronsko podpišete 
 • Po vložitvi zahtevka boste v osebni del portala eDavki prejeli referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.
 • Prejeto referenčno številko in geslo boste nato vneseli v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU https://taxca.gov.si/prevzem 
 • Po vnosu referenčne številke in gesla na portal MJU boste na tem istem portalu prevzeli namensko potrdilo v ".p12" formatu.
 • Potrdilo (.p12 datoteko) boste nato vnesli v aplikacijo iGost pod Matičnimi podatki.

furs-2

Koraki za prevzem namenskega potrdila na spletni strani MJU

 

furs-1

Zahtevek za pridobitev namenskega certifikata na portalu eDavki

Pridobitev certifikata s pooblastilom

Za pridobitev digitalnega potrdila lahko pooblastite tudi svoj računovodski servis ali izdelovalca aplikacije s katero boste potrjevali gotovinske račune. Izpolnite naslednji obrazec za pooblastilo in ga pošljite na davčni urad kjer imate prijavljeno dejavnost.

Poslovni prostor

Pri prijavi poslovnega prostora je potrebno v matičnih podatkih vnesti naslednje podatke:

 • Davčno številko nosilca dejavnosti
 • Oznako poslovnega prostora zavezanca (na primer RECEPCIJA1, REC1, R1, 1 ali poljuben tkst)
 • Oznako elektronske naprave (na primer BLAG1, B1, 1 ali poljuben tekst)
 • Številko stavbe IN številko dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor kakor je določeno v registru nepremičnin http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe)
 • Naslov poslovnega prostora zavezanca (Kraj, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)

Izpolnite in pošljite obrazec za posredovanje podatkov.

 

furs-6

Z rdečim je podčrtano mesto kjer najdete podatke o katastrski občini, številki stavbe ter obkroženo mesto kjer je informacija o številki dela stavbe

Interni akt

Pred prvo izdajo računa je potrebno sprejeti interni akt. V interni akt se vpišejo podatki o poslovnem prostoru kjer se bodo izdajali računi. Dodeliti je treba oznako poslovnega prostora ( na primer RECEPCIJA1 ) in elektronske naprave ( na primer BLA1 ) ter pravilo za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Primer internega akta za uporabnike aplikacije iGost. Primer velja za 1 poslovni prostor z 1 blagajno. V tekstu zamenjajte rumeno podčrtana polja s svojimi podatki:

Obvestilo o računu in obveznosti kupca

Obrazec: