23.01.2014

Statusi rezervacij

Dodani sta 2 novi koloni:

1. Status (se navezuje na kolono Dodaj/Uredi Goste). Možni statusi rezervacije so:

  • Rez - Rezervacija brez podatkov o gostih.
  • Knj - Rezervacija z vnešenimi podatki o gostih.
  • Rač - Rezervacija je fakturirana.

2. ! (Opozorilo). Se nanaša na koloni število prijavljenih in razporejenih gostov:

o - Število prijavljenih in razporejenih gostov SE ujema.

o - Število prijavljenih in razporejenih gostov se NE ujema.