eTurizem

Prijava gostov na Ajpes

Poročanje o nočitvah - prijave gostov se po novem pošilja na Ajpes. Prehod iz pošiljanja prijavnic na Policijo na pošiljanje prijavnic na Ajpes bo postopen. Podatke o gostih se začne pošiljati z naslednjim mesecem po vpisu (kdor se vpiše v RNO decembra 2017, prične s poročanjem 1. 1. 2018, kdor se vpiše Januarja 2018, prične poročati po novem s 1. 2. 2018 in kdor se vpiše v RNO Februarja 2018, prične s poročanjem preko eTurizma 1. 3. 2018

Za prijavo gostov iz aplikacije iGost po novem sistemu je potrebno:

1. Vpisati vaše nastanitve v register nastanitvenih obratov (RNO) na portalu Ajpes. Vpis bo možen s 1.12.2017. Navodila za vpis se nahajajo na Vpis v register RNO. Uradna navodila pa na povezavi (PDF dokument)

Obvezni podatki za vpis nastanitvenega obrata v register so:

  • naziv nastanitvenega obrata,
  • vrsta in kategorija nastanitvenega obrata,
  • naslov nastanitvenega obrata,
  • podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata – število nedeljivih enot,
  • število stalnih ležišč,
  • podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata.

Neobvezni podatki za vpis nastanitvenega obrata v register so:

  • kontaktni podatki,
  • dodatna ponudba,
  • druga ponudba.

2. Pooblastiti Inkanet Simon Černuta s.p., da v vašem imenu preko aplikacije iGost oddaja podatke za poročanje o nočitvah gostov v sistem eTurizem.

Pooblastila bodo poslana po elektronski pošti v naslednjih dneh. Poslano pooblastilo natisnete, podpišete in pošljete na vašo izpostavo Ajpesa. Naslov izpostave se nahaja spodaj levo na koncu PDF dokumenta v priponki.