Uredi goste

Vnos prijavnic v knjigo gostov

 

Primer vnosa podatkov o gostih

 

knjiga-gostov-dodajanje-gostov-1

V knjigo gostov se vpisujejo podatki predpisani s strani Policije. Poleg obveznih podatkov, ki se prenašajo na Policijo (Ime in priimek gosta, državljanstvo, datum in kraj rojstva, datum prihoda in odhoda), je potrebno voditi tudi evidenco o stalnem bivališču in spolu gosta, številki osebnega dokumenta in organu ki ga je izdal.

Državljanstvo in datum rojstva lahko izberemo s pomočjo spustnega menija oziroma koledarja. Datum rojstva lahko vnesemo tudi ročno in sicer v obliki dd.mm.llll (dd - dan, mm - mesec, llll - leto). 

Primer: 05.07.1983 za 5. Julij 1983

Podatek o prihodu in odhodu se prepiše iz rezervacije. Če imajo gostje različne datume znotraj iste rezervacije, je potrebno rezervacijo razdeliti na dve.

Aplikacija ima vgrajene kontrole, ki opozarjajo na nedovolljene vnose. Kontrolirajo se na primer znaki v imenu in priimku ter rojstni datumi.

Dodaj gosta - Doda se prazna vrstica v knjigo gostov.

Izbriši označene goste - Izbrišejo se označene vrstice.

Shrani - Podatki se shranijo v knjigo gostov. Vrnemo se na urejanje Rezervacij.

Nazaj - Preklic vnosa. Spremembe se ne shranijo. Vrnemo se na urejanje rezervacije.