Poročila in statistike

V meniju Poročila in Statistike so poročila za občino in davčno upravo, izpis podatkov za statistične namene SURS-a in knjiga gostov za željeno obdobje. Vsi izpisi so v PDF formatu.

Poročila in statistike

Poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi za občino

Na občino in davčno upravo je potrebno do 25. v mesecu za pretekli mesec pošiljati podatke o nočitvah in plačani turistični taksi.

Pred kreiranjem poročila je potrebno vnesti:

Za mesec - Mesec za katerega se bo idelalo poročilo o nočitvah. Mesec se lahko vnese ( oblika je mm.llll ) ali pa izbere s klikom na ikono koledarja. Za izbor meseca je dovolj da kliknemo katerikoli datum na koledarju.

Poročilo v PDF - Ob kliku na gumb Poročilo v PDF se bo kreiralo poročilo v PDF formatu. Na poročilu je puščen prostor za podpis in žig.

27 Poročila in statistika turistična taksa

 Rekapitulacija računov

Poročila in statistika rekapitulacije računi

Rekapitulacija po postavkah

27 Poročila in statistika rekapitulacije postavke

Knjiga gostov

Izpis seznama gostov (Knjiga gostov) za poljubno obdobje: Od datuma prihoda - Do datuma prihoda.

Knjiga gostov

Podatki o izdanih računih za DURS

Priprava datotek, ki ustrezajo strukturi katero zahteva DURS. Na zahtevo davčnega organa v primeru davčnega nadzora je treba pripraviti izpis podatkov o izdanih računih v računalniških datotekah: 

  • IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT
  • IZPIS RAČUNI POSTAVKE

Izvoz podatkov v Excel

Kreiranje dveh CSV datotek s podatki o rezevacijah oziroma izdanih računih:

  • rezervacije.csv
  • racuni.csv
  • mailing lista.csv (če se vpisujejo e-mail naslovi gostov). Služi za kreiranje mailing liste in uporabo v MailChimp aplikaciji ali podobnih.

 Vse datoteke se za pregled in nadaljno obdelavo lahko odprejo s programo Microsoft Excel.