Uredi goste

Vnos prijavnic v knjigo gostov

Primer seznama vnešenih gostov

 

Dodajanje gostov

V knjigo gostov se vpisujejo podatki predpisani s strani Policije. Podatki se posredujejo Policiji preko Ajpesovega spletnega servisa eTurizem (Ime in priimek gosta, državljanstvo, datum rojstva, spol gosta, številko in vrsto osebnega dokumenta, datum in ura prihoda ter odhoda).

Dodaj gosta - Odpre se nova stran kjer se vnesejo podatki o gostu. Podatki se avtomatsko shranjujejo v knjigo gostov.

Prekliči - Vrnemo se na urejanje rezervacije. 

Uvozi CSV - Lahko uvozimo podatke o gostih iz zunanje aplikacije v formatu CSV

Primer vnosa podatkov o gostih

Dodaj gosta

Državljanstvo in datum rojstva lahko izberemo s pomočjo spustnega menija oziroma koledarja. Datum rojstva lahko vnesemo tudi ročno in sicer v obliki dd.mm.llll (dd - dan, mm - mesec, llll - leto). 

Primer: 05.07.1983 za 5. Julij 1983 

Podatek o prihodu in odhodu se prepiše iz rezervacije. Gostje z iste rezervacije imajo lahko različne datume prihoda ali odhoda. Aplikacija ima vgrajene kontrole, ki opozarjajo na nedovolljene vnose. Kontrolirajo se na primer znaki v imenu in priimku ter rojstni datumi.