Vpis v register nastanitvenih obratov

Pred pošiljanjem prijav gostov na Ajpes je potrebno vpisati nastanitvene enote v register RNO - register nastanitvenih objektoov.

Vpis v register RNO lahko opravite

  • Sami preko spleta.
  • Sami na izpostavi Ajpesa
  • Preko pooblastila (računovodskemu servisu, vzdrževalcu programa za pošiljanje prijav gostov na Ajpes)

Vpis v RNO preko spleta

Za vpis vaših nastanitvenih enot preko spleta boste rabili KDP. KDP je kvalificirano digitalno potrdilo med katere spadajo:

Postopek za vpis v RNO z digitalnim potrdilom SIGEN-CA

 

Navodila za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe: SIGEN-CA - fizične osebe

 

1. Za vpis v RNO preko spletnega portala Ajpes se je na tem portalu najprej potrebno registrirati.

 

RNO5

 

2. Po registraciji je potrebno v svoj profil na strani v Ajpesu dodati KDP (SIGEN-CA ali katerokoli drugo od zgoraj naštetih)

 

Ajpes-KDP

 

3. Po prijavi na portal Ajpes je treba izbrati aplikacijo RNO na seznamu aplikacij Ajpesa

 

RNO6

 

4. Vpisati je potrebno 

  • Naziv nastanitvenega obrata (NO)
  • Naslov NO
  • Število nedeljivih enot (Apartmajev, sob...)
  • Skupno število ležišč
  • Opcijsko se lahko vpišejo kontaktni podatki

 

RNO1

 

Dodajanje naslova

 

RNO2

 

Vpis nedeljivih enot

 

RNO3