Kako deluje iGost

Opis aplikacije

Vstopna stran aplikacije je: igost.inkanet.si. Najprej se je potrebno prijaviti. Za preizkus aplikacije, se prijavite z uporabniškim imenom: demo in geslom: demo. Registrirani uporabniki prejmejo podatke za prijavo po elektronski pošti. 

 

prijava-igost

 

Po uspešni prijavi se odpre vstopna stran aplikacije, ki obsega naslednje menije:

 

Glavni meni

 

  • Domov - Tu se vnesejo vsi podatki o nastanitveni enoti (Naziv, kontaktni podatki ...)
  • Rezervacije - V tem meniju se vodi knjiga gostov. Vnašajo se podatki o gostih, rezervacij in razporedu gostov po sobah oziroma apartmajih. Tu se kreirajo tudi izpisi rezervacij/ponudb in seznamov gostov v PDF obliki.
  • AJPES - prenos v eTurizem - V tem meniju se izbere goste, katerih podatki se bodo prenašali v Ajpesov sistem eTurizem. Poročajo se dnevni podatki - prijava gostov in mesečno poročilo o številu prodanih enot (statistika).
  • Gantogram - Grafičen prikaz zasedenosti po stolpcih (dnevi) in kolonah (sobe/apartmaji)
  • Koledar zasedenosti - Prikaz zasedenosti sob oziroma apartmajev po dnevih v obliki klasičnega koledarja .
  • Pregled nočitev - Omogoča strnjen pregled vseh rezervacij s podatki o znesku nočitev (prihodkih), številu gostov in znesku turistične takse (skupno in po starostnih skupinah: odrasli, otroci 7 - 18 let, otroci do 7 let).
  • Poročila in statistike - Kreira se mesečno poročilo o turistični taksi v PDF formatu. Tako kreirano poročilo se podpiše/ožigosa in pošlje preko elektronske pošte na občino in davčno upravo. Kreiranje mesečnega in letnega poročila o zasedenosti po državah. Podatki služijo za izpolnjevanje obrazca: Prihodi in prenočitve turistov (vprašalnik TU/M) kot ga predpisuje statistični urad Republike Slovenije.
  • Računi - Fakturiranje rezervacij. Popravljanje in storno izdanih računov. Izpis računov in priprava podatkov o izdanih računih za DURS.