Pregled nočitev

Seznam vseh rezervacij

Pregled vseh nočitev

Meni pregled nočitev vsebuje seznam vseh rezervacij. S pomočjo razdelka Iskanje rezervacij, se lahko prikaže samo izbrane rezervacie glede na pogoj ki ga vnesemo (Ime rezervacije, rezervacije za prihode med dvema datumoma). Rezervacije se lahko sortira s klikom na naslove kolon. S klikom na ime rezervacije se odpre stran za njihovo urejanje.

V pregledu so seštete kolone s številom noči, gostov po starostnih skupinah ter zneski nočitev in turističnih taks.