Razpored gostov

Razporejanje gostov po sobah / apartmajih

Primer vnosa razporeda

razpored-gostov-po-sobah-1

Razporeditev gostov po sobah oziroma apartmajih. Vsaka soba/apartma ima svojo barvo. Ta barva se potem prikaže na koledarju zasedenosti. Dokler je povpraševanje še v teku (rezervacija ni potrjena) se vsem gostom iz iste rezervacije dodeli soba (Povpraševanje). Ta je vedno rumene barve, kar se potem vidi tudi na koledarju zasedenosti. Dokler se gostov ne razporedi v sobe se rezervacije ne vidi na koledarju!

Dodaj razporeditev - Doda se nova vrstica s polji (Soba/Apartma, Gostov in Opomba) v katero vnesemo razporeditev gostov, število in morebitno opombo

Izbriši označene - Izbrišejo se označene vrstice

Shrani - Razporeditve gostov se shranijo

Nazaj - Preklic razporeditev. Spremembe se ne shranijo. Vrnemo se na urejanje rezervacije.