Računi

Fakturiranje rezervacij

Računi

V meniju Računi je v seznamu prikazana evidenca izdanih računov. Vsak račun iz seznama se lahko:

Tiska - Kreira se izpis računa v PDF obliki. Oblik arčuna je odvisna od tega ali je lastnik nastanitvene enote zavezanec za DDV ali ne.

Popravi - Popravlja se lahko vrsta plačila (na primer gotovina namesto plačilne kartice) in podatki o kupcu. Spremeni se lahko naziv, naslov in davčna številka kupca.

Stornira - Izdani račun se lahko v celoti stornira.

Vsaka sprememba se zapiše v evidenco o izvornih in spremenjenih podatkih o izdanih računih kot jo zahteva pravilnik o zahtevah za računalniške programe ki se uporabljajo za izdajanje računov z gotovinskim plačilom. Zato je potrebno pri vsaki spremembi navesti kdo in zakaj je račun popravil. Na podlagi te evidence se lahko na zahtevo davčne kontrole kreirajo datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT kot jih zahteva nova zakonodaja o gotovinskem poslovanju.