Nastanitveni objekt

Vnos podatkov o nastanitvenem objektu in sobodjalcu

Polja označena s * so obvezna. Ob prvi prijavi so polja napolnjena s prednastavljenimi podatki kot so razvidni na sliki spodaj. Vnesite vaše prave podatke preden začnete uporabljati aplikacijo. Vnos podatkov je organiziran po sklopih.

Splošni podatki

domov-maticni-splosno

Nastavitev splošnih polj, ki se izpisujejo na ponudbi in računu:

  • Naziv nastanitvenega objekta
  • Kraj nastanitvenega objekta
  • Tekst v glavi računa in ponudbe

Nastavitev privzetih vrednosti nekaterih polj. Prednastavljene vrednosti se pri vnosu rezervacije lahko spremenijo:

  • Procent akontacije/avansa na rezervaciji
  • Število dni za plačilo akontacije. Na podlagi tega števila dni se na ponudbi izračuna datum do kdaj mora biti ponudba plačana (DUR)

Nastavitev prikaza izbirnih polj pri vnosu rezervacij. Če je izbrana opcija Da se bo polje prikazalo in bo možno v to polje vnašati podatke. Izbirna polja ki so na razpolago so:

  • Opomba
  • E-mail
  • Telefonska številka
  • Prodajni kanal

Podatki na izpisu rezervacij

domov-maticni-rezervacija

Vnašajo se podatki, ki bodo vidni v glavi/nogi na izpisu ponudbe/rezervacije. Polji akontacija in plačilo rezervacije v roku določata pogoje plačila veljavnosti rezervacije. Prednastavljeno vrednost (akontacija oziroma % končnega zneska za predplačilo rezervacije), se lahko spremeni ob kreiranju nove rezervacije.

Podatki na izpisu računov

domov-maticni-racun

Vneseta se lahko 2 vrstici poljubnega teksta ki se bo izpisal v nogi računa. Tu se ponavadi vnašajo podatki o podjetju kot na primer: matična številka, davčna številka, transakcijski račun, ustanovni kapital ...

Podatki za občino

domov-maticni-obcina

Izpolnjena polja bodo vidna na mesečnem poročilu o plačani taksi. Poročilo je potrebno vsak mesec oddati na Občino in Davčno upravo.

Podatki o banki

domov-maticni-banka

Ti podatki bodo vidni na spodnjem delu ponudbe/predračuna kjer so informacije kam naj gost nakaže znesek akontacije.Naslov, naziv in SWIFT banke se izpišeta avtomatično.

Podatki za Policijo (eGost vodilni zapis)

domov-maticni-egost

Vse 3 podatke (vodilni zapis prenočišča) vam določijo na Policiji in jih dobite v elektronskem sporočilu skupaj z obvestilom o uporabi njihovega programa eGost.