Sinhronizacija koledarjev zasedenosti

in rezervacij

Zaradi zagotavljanja ažurnosti informacije o zasedenosti sob/apartmajev je smiselno avtomatizirati postopek usklajevanja koledarjev zasedenosti med različnimi rezervacijskimi portali (Booking.com, AirBnB.com, TripAdvisor, MomeAway ...) rezervacijskimi sistemi (iGost) in spletnimi koledarji (Google Calendar).

Brezplačni iCal standard

Poleg zmogljivejših sistemov imenovanih Chanel Manager se za izmenjavo koledarjev zasedenosti vse bolj uveljavlja standard iCal. Ker je brezplačen je primeren za manjše ponudnike, ki ne rabijo celotnega nabora funkcionalnosti katere ponujajo plačljivi Chanel Managerji. iCal standard podpirajo portali orientirani bolj na sobodajalce kot hotele (AirBnB, TripAdvisor, Homeaway ...) v zadnjem času pa omogoča izmenjavo prostih/zasedenih terminov tudi Booking.

Sinhronizacija v iGostu

Standard iCal je vgrajen v aplikacijo iGost in z njim je možno avtomatsko osveževati koledarje na vseh portalih, ki ta standard podpirajo. Sinhronizacija lahko poteka v obe smeri:

Iz iGosta v ostale portale (Booking.com, AirBnB, TripAdvisor...). 

Pri tej sinhronizaciji se za rezervacije vnešene v sistem iGost zaprejo termini na portalih s katerimi je iGost sinhroniziran.

Postopek sinhronizacije koledarja zasedenosti iGost => Booking.com

Postopek sinhronizacije koledarja zasedenosti iGost => Airbnb

Iz rezervacijskih portalov v iGosta (Zaenkrat je podprt samo Booking.com in AirBnB)

Pri tej sinhronizaciji se podatki in termini (datum prihoda/datum odhoda) še nesinhroniziranih rezervacij uvozijo v iGosta. Korist take sinhronizacije je dvojna.

  1. Avtomatsko se kreirajo rezervacije s podatki o datumu prihoda/odhoda, nazivu in razporeditvi v sobe/apartmaje.
  2. Za tako sinhronizirane rezervacije v iGostu, se zaprejo termini na ostalih portalih.

Postopek sinhronizacije rezervacij Booking => iGost

Postopek sinhronizacije rezervacij AirBnB => iGost