Koledar zasedenosti

Pregled zasedensti sob in apartmajev po dnevih

Koledar zasedenosti apartmajev

Na koledarju je vsak aparma / soba označen v svoji barvi. Nepotrjeno povpraševanje se prikazuje v rumeni barvi. Poleg dnevov zasedenosti se za vsako rezervacijo izpišejo še podatki o nazivu rezervacije, številu oseb in opombe, ki jih dodamo pri raporeditvi gostov. S klikom na katerikoli dan rezervacije se odpre stran za urejanje rezervacije.

S klikom na Naslednji mesec in Prejšnji mesec se premikamo po koledarju za mesec naprej nazaj. S klikom na danes se prikaže zasedenost za tekoči mesec.