Turistični boni

iGost boni / vavčerji 

1. Delovanje

Podobno kot pri pošiljanju prijav gostov v Ajpesov eTurizem, se pošilja rezervacijo, unovčenje in storno bonov v FURSov recepcijski portal na eDavkih direktno iz iGosta. Vsi podatki razen zneska bonov za posameznega gosta so že v iGostu. Vnesti je potrebno samo še EMŠO in vrednost bona, kdor uporablja Mobi skener (MRZ Scanner) pa samo znesek bonov, ker se EMŠO prečita že s čitanjem dokumenta. Razen unovčevanja se da preverjati tudi stanje še neizkoriščenega zneska bona za posameznega gosta. 

2. Aktivacija v nastavitvah iGosta

V meniju "Nastavitve" > "FURS - Turistični boni" se vpišejo isti podatki kot ste jih vpisali v FURSovem receptorskem portalu (https://edavki.durs.si/ReceptionistPortal):

  • Uporabniško ime receptorja
  • Geslo receptorja

Vnos bonov se aktivira z izbiro opcije "Aktiviraj turistične bone?" > Da

tb1a

2. Vnos turističnih bonov

Potem ko shranite podatke za dostop do recepcijskega portala, se je potrebno odjaviti in ponovno prijaviti v iGosta !

Po ponovni prijavi bo na strani kjer se vnašajo prijave gostov dodano

  • Gumbi za rezervacijo, unovčenje in storno bonov/vavčerjev (modri gumbi)
  • Gumbi za preverjanje pravilnosti vnešenih podatkov o bonih (sivi gumbi)
  • Razdelek za vnos prenosnikov bonov (sorodniki ki podarjajo bone...)
  • Novi polji v prijavi gostov - EMŠO in znesek bonov
  • Nov meni "Boni" s seznamom vseh rezervacij z boni

Gumbi se prikazujejo glede na status rezervacije. Najprej je prikazan samo gumb "Rezerviraj". Ko je rezervacija fakturirana in so bili boni že rezervirani, bo prikazan gumb "Unovči". Ko je bon unovčen se bo prikazoval samo še gumb "Storno" s katerim se lahko stornira že unovčene bone.

Ostali pogoji da se prikazujejo gumbi za delo z boni:

  • Država rezervacije mora biti Slovenija
  • Na rezervaciji morajo biti že vnešeni podatki o gostih (vsaj eden)
  • Znesek bonov za vnešene goste mora biti različen od 0

tb2a

3. Vnos EMŠO številke in zneska bonov

Pri prijavi gostov sta dodani dve novi polji. EMŠO številka in znesek bonov. Kdor uporablja za prijavo Mobi skener (MRZ Scanner), je polje EMŠO že izpolnjeno saj ga Mobi skenr prebere ob skeniranju dokumenta. Če vnašate podatke o gostih s pomočjo skenerja dokumentov, je važno da popravite šumnike saj servis v eDavkih primerja med sabo vnešeno EMŠO številko, ime in priimek koristnika vavčerjev. V primeru da se podatki ne ujemajo z njihovo evidenco, vam bo pri unovčenju bonov javljalo napako.

turisticni-boni-preveri-emso

4. Pošiljanje bonov v eDavke

Ob kliku na katerekoli gumb v razdelku Turistični boni, se odpre stran kjer se pokaže ali je pošiljanje bonov v recepciski portal eDavkov uspešno (zeleno) ali je prišlo do napake (rdeče
Pošiljanje bonov v spletni servis eDavkov lahko traja kar veliko časa (ltudi do pol minute ali več). Ne prekinite prenosa (Gum Nazaj v brskalniku) preden ne dobite odgovora da je prenos v redu ali pa da je prišlo do napake.

Primer pravilnega prenosa v eDavke

turisticni-boni-vavcerji-pravilen

Po prenosu v eDavke se prenešene podatke (rezervacijo ali unovčenje vavčerjev) lahko kontrolira v vašem recepcijskem portalu.

Primer napake ob prenosu v eDavke

turisticni-boni-vavcerji-nepravilen

V primeru napake je izpisano tudi zakaj je prišlo do napake. Če pride do napake pri prenosu, boni niso rezervirani ali unovčeni. Potrebno je popraviti podatke zaradi katerih je prišlo do napake in bone ponovno poslati v eDavke.

Vnešeni zneski bonov po posameznih gostih spremenijo tudi znesek bonov na rezervaciji.

 

Turisticni-vavcer-znesek-bonov

5. Unovčenje bonov

Zaradi številke računa, se mora pred unovčitvijo bonov kreirati račun za rezervacijo. Preden ni kreiran račun se ne prikaže gumb "Unovči".  

Turisticni-boni-2

6. Kontrola prenosov v eDavke

Vse prenose lahko kontrolirate direktno v FURSovem receptorskem portalu: Receptorski portal eDavki

Za kontrolo pravilnosti se lahko v meniju "Boni" primerjajo EDP-številke in zneski bonov z EDP-številko in zneskom bonov v eDavkih

Seznam-vavcerjev-edp-stevilke-zneski

eDavki-Receptorski-portal-kontrola