Sobe in apartmaji

Podatki o sobah oziroma apartmajih

Vnašajo se podatki o nastanitvenih enotah:

  • Ime sobe/apartmaja
  • Vrstni red prikaza nastanitvenih enot na Gantogramu
  • Barva za prikaz na koledarju zasedenosti in Gantogramu
  • Število razpoložljivih ležišč za posamezno enooto. Ta podatek je v pomoč ko se razporeja goste v sobe.
  • Podatki (povezava in ICS datoteka) za avtomatsko sinhronizacijo podatkov o zasedenosti. ICAL format podpirajo portali za rezervacije kot so Tripadvisor, Flipkey, AirBnB... Format je pprimeren tudi za izmenjavo z Google koledarjem. 

Vnos podatkov o nastanitvenih enotah

domov-apartmajii