Nova rezervacija

Vnos podatkov o rezervaciji in kalkulacija turistične takse

Primer vnosa 

27 Urejanje rezervacije 

Pri vnosu nove rezervacije se izpolni naslednja polja.

Rezervacija - Vnesite opis, po katerem boste najlažje našli rezervacijo. Lahko vpišete ime in priimek gosta ki je rezerviral nastanitev oziroma ali ime podjetja na katerega glasi rezervacija. Ta opis bo viden kot naziv kupca pri kreiranju računa. Naziv kupca pred kreiranjem računa lahko spremenite.

Datum rezervacije - Privzeta vrednost je tekoči datum. Datum lahko vnesemo direktno ali pa izberemo s pomočjo klika na ikono koledarja.

E-mail - Je izpolnjen avtomatsko, ko prejmemo rezervacijo preko prikaza koledarja zasedenosti na naši strani (samo paket Maxi)

Država - Izbere se država iz katere prihajajo gostje. Prednastavljena je Slovenija. Skupini gostov različnih narodnosti se državljansvo lahko spreminja ob dodajanju / urejanju gostov v knjigi gostov.

Datum prihoda - Vnese se datum prihoda gostov. Prednastavljena vrednost je tekoči datum. Datum lahko vnesemo direktno v obliki dd.mm.llll ali pa izberemo s pomočjo koledarja ki se prikaže ob kliku na ikono koledar.

Datum odhoda - Velja enako kot za datum prihoda.

Cena - Vnesemo ceno za 1 noč bivanja. Cena velja za celotno skupino gostov (cena na apartma oziroma sobo). Če imate cenik na osebo je potrebno ceno preračunati.

% Popusta - Vnesemo procent popusta na ceno. Negativna vrednost pomeni popust, pozitivna pa pomeni dvig cene. Na primer:

  • Za bivanje daljše od 10 noči vnesemo -10. Na rezervaciji bo cena znižana za 10%
  • Za bivanje krajše od 3 noči vnesemo 20. Na rezervaciji bo cena zvišana za 20%

Akontacija (% ali znesek) - Vnesemo procent od zneska nočitev ali pa fiksen znesek akontacije/avansa. Tako določen znesek, katerega morajo gostje plačati pred prihodom. Procent in znesek akontacije se izpišeta na ponudbi. Privzeta vrednost se prepiše iz podatkov o nastanitvenem objektu. Vrednost lahko spremenimo. Če vpišemo 0, ni akontacije.

Število gostov - Vpišemo število gostov po starostnih skupinah. Ob prihodu gostov, ko vnesemo njihove podatke, se števila ustrezno preračunajo glede na rojstne datume.

Novo rezervacijo shranimo s klikom na gumb Shrani. Ko pritisnemo shrani se vrnemo na seznam rezervacij.

Uredi rezervacijo

Že vnešeno rezervacijo lahko pregledujemo, popravljamo ali brišemo.

Pregled - Poleg vnešenih podatkov o rezervaciji se izpiše tudi kalkulacija nočitev. Enaki podatki kot na kalkulaciji se bodo izpisali tudi na ponudbi pri kreiranju rezervacije v v PDF obliki. Podatke za izračun kalkulacije (cena, procent popusta) lahko spreminjamo.

Popravljanje - Podatke o rezervaciji lahko popravljamo, na koncu je potrebno spremembe shraniti s klikom na gumb Shrani.

Brisanje - Rezervacijo lahko brišemo vse dokler niso podatki o gostih s te rezervacije že prenešeni na Policijo.