05.05.2015

iGost 2.3

Novosti in spremembe

Splošno

  • Dodani so gumbi (Pomoč) in (Pomoč Video). S klikom na ta dva gumba se v oknu odpre spletna stran www.igost.si z navodili za vnos podatkov na trenutni strani oziroma se prikaže video z navodili.
  • Na vstopni strani Rezervacije, je dodano polje {Velja do dne} v desnem zgornjem kotu, kjer se vidi datum, ko preteče enoletni rok uporabe aplikacije.
  • Pri Rezervacijah in Gantogramu je dodano polje - legenda s seznamom prodajnih kanalov in ustreznimi barvami.
  • V matičnih podatkih je dodano polje: {Plačilo računa v roku ... dni}. Vnese se število dni. Velja le za primere, ko se izdan račun za nočitve plačuje preko TRR. V tem primeru se na izpisu računa dodatno vidi polje "Valuta plačila: Datum".

Datum valute plačila = Datum računa + Plačilo računa v roku ... dni.

Rezervacije

Pri kreiranju cene na vnosu rezervacije sta dodana gumba Preračun iz cene v procent popusta in obratno. V koledarju (Prihod dne in odhod dne) je sedaj pogled širši in prikazuje 3 mesece. Po vnosu dneva prihoda je ponujeni mesec za vnos dneva odhoda enak mesecu prihoda. 

Gantogram

  • Grafične izboljšave – dvobarvna mreža in zaobljena polja rezervacij kar pripomore k večji preglednosti Gantograma.
  • Dodan je gumb (Nova rezervacija). Novo rezervacijo se lahko doda neposredno iz Gantograma.

Razpored gostov

Na strani Rezervacije je v koloni [Razpored gostov] zapisan seznam sob/apartmajev kamor so razporejeni gostje. Če so gostje z iste rezervacije razporejeni v več sob se izpišeta prvi dve, na koncu pa je znak (+) kar pomeni da so gostje razporejeni v več kot 2 sobi.

eGost

Dodana je možnost avtomatskega zagona programa eGost.exe iz aplikacije. V ta namen je treba predhodno namestiti aplikacijo iGost.exe. Več o tem na: Avtomatski prenos prijav.

Dodana je možnost pošiljanja prijavnic za več lokacij. Za katero lokacijo se dela prenos se izbere s pomočjo izbirnega gumba (Lokacija). Ta opcija je uporabna samo za sobodajalce, ki pošiljajo podatke za nastanitvene enote ki se nahajajo na različnih lokacijah. Pred vklopom te opcije je potrebno vnesti podatke vodilnega zapisa za vse enote.

Dodatno polje pri prijavi gostov "Razlog oprostitve plačila TT". Privzeto je "Ni oprostitve"

Poročila

Poenoteno je poročilo o nočitvah za občino. Sobodajalci na območju občine Kranjska Gora rabijo razširjen – bolj podroben izpis poročila. Sedaj je ta izpis enak za vse sobodajalce.

Poročilo ima sedaj bolj kompakten izgled. Dodana je specifikacija kategorij, ki so oproščene plačila TT.

V izpisu knjige gostov je za potrebe inšpekcije dodano polje: število nočitev, višina TT in razlog oprostitve plačila.

Blagajna

Poleg blagajniškega izdatka se lahko sedaj vnaša tudi blagajniški prejemek. Oba sta potem vidna na izpisu blagajniškega dnevnika.