14.09.2015

iGost 2.4

Novosti in spremembe

Kopiranje podatkov o gostih

Pri vnosu podatkov v knjigo gostov je sedaj možno kopiranje predhodno vnešenih gostov. V knjigi gostov je v zadnji koloni dodano novo polje "Kopiraj gosta". V to polje lahko vpišemo šifro gosta ali pa s pomočjo izbirnega sezmnama in filtra poiščemo gosta, ki je v preteklosti bivali v nastanitveni enoti.

knjiga-gostov-kopiraj

 

Izbira načina plačila predračuna

V matičnih podatkih pod Domov > Nastanitveni objekt > Podatki na izpisu ponudb je dodana nslednja izbira:

domov-maticni-ponudba1