25.11.2020

BT tiskanje

Tiskanje računov na prenosni tiskalnik

Brezžično tiskanje računov z Android telefona na prenosni tiskalnik preko bluetooth povezave. Izis poenostavljenega računa/paragona za končne kupce. 

1. Na telefon namestite aplikacijo Bluetooth Print.

 

Povezava do aplikacije:

google-play-badge

2. Sporočite vaše uporabniško ime da vam vklopim opcijo BT tiskanja

BT-tiskanje1

30.06.2020

Mobi Skener

Skeniranje dokumentov s telefonom

Skeniranje podatkov o gostih s telefonom in prenos skeniranih podatkov v iGosta. 

MRZ skener 9

 

MRZ skener cetrta oznake2

26.06.2019

iGost 2.8

Novosti in spremembe

Novosti v novi verziji iGost 2.8

 • Spremenjen izgled (gumbi namesto povezav) in krmarjenje med stranmi. Po novem po kliku na gumb "Shrani" ostanete na isti strani. Nazaj se gre s klikom na gumb "Prekliči / Nazaj".
 • Dodani so gumbi za prijavo gostov, razpored po sobah, izpis ponudb in kreiranje računov že na urejanju rezervacije.
 • Dodan je izpis ponudbe v italijanskem jeziku.
 • Dodana je možnost kreiranja email predlog s tipičnimi odgovori na povpraševanja, katere prejmete direktno po epošti. Tak primer je racimo potrditev/zavrnitev povpraševanja.
 • Podatki o gostih so bili sedaj po preteku 1 leta anonimizirani. Po novem se jih lahko tudi briše. Ob brisanju se kreira zapisnik o brisanju gostov za pretekla leta.

 

iGost28-rezervacija

FURS vprašanja in odgovori

Izdaja in davčno potrjevanje računov za rezervacije na tujih portalih

(Booking, AirBnB, Tripadvisor in podobni)

Vprašanje 313: Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalu airbnb ali booking.com prejme od podjetja airbnb ali booking.com, stranki izdati davčno potrjen račun? (3. 5. 2018)

Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.

Vir FURS vprašanja in odgovori (PDF)

eTurizem - Prijava gostov po novem

Poročanje na Ajpes

1. decembra 2017 se je spremenil način pošiljanja prijav gostov (Policija), poročanja o mesečnih in letnih statistikah za SURS (Statistični urad) ter poročanje o turistični taksi (Občine in LTOji). Vse naštete evidence se bodo po novem vodile preko spletnega servisa na Ajpesu. Potrebno bo dnevno poročanje podatkov o nočitvah gostov ter mesečno poročanje podatkov za statistiko. Za poročanje bo najprej potreben vpis v Registru nastanitvenih obratov (RNO). 

Aplikacije iGost je že prilagojena smernicam katere predpisuje AJPES in njihov spletni servis eTurizem. Nova verzija iGost bo objavljena takoj, ko bo možno na Ajpes pošiljanje prijav gostov po novem sistemu.

 

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

 

Nastanitveni obrati so:

 

 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
 • prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

 

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

 

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

 

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

 

 • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
 • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

 

Zavezanci za poročanje

 

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

 

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

 

 

Vir in več informaciji najdete na Ajpes poročanje o gostih

eTurizem - Mesečno poročanje na Ajpes

Statistika nočitev

V novem sistemu eTurizem so vsi sobodajalci zavezani oddajati mesečna poročila o zasedenosti oziroma številu prodanih nastanitvenih enot. poročilo je potrebno oddati tudi v primeru da v celem mesecu ni bilo prihodov gostov. Poleg števila prodanih enot se v poročilu pošilja tudi število dodatnih ležišč in status nastanitvenega obrata (odprt, zaprt ...).

Postopek oddaje mesečnega poročila

ajpes-mesecno0

 

 

 

ajpes-mesecno1

 

 

ajpes-mesecno2

 

 

ajpes-mesecno3

15.01.2017

Poročilo o zasedenosti nastanitvenih enot

na določen dan

Paket iGost ProPlus

V paketu iGost ProPlus je dodan nov izpis v zavihku Gantogram. Izpis za določen dan je razdeljen na 3 dele:

 1. Prihodi
 2. Odhodi
 3. Bivanje

V vsakem delu je izpisana informacija o številki in nazivu rezervacije, ime nastanitvene enote v katero so gostje s te rezervacije razporejeni, število gostov, seznam storitev in opombe z rezervacije ter opombe iz razporeditve gostov.

 

izpis-zasedenosti

opombe-razporeditev

23.12.2015

iGost 2.5

Davčna blagajna

iGost PRO

V paketu iGost PRO je dodana davčna blagajna. Vsi izdani računi so skladni z zahtevami FURSa glede izdaje in potrjevanja gotovinskih računov po 2.1.2016.

Več o postopku pridobitve digitalnega potrdila, prijavi poslovnega prostora in ostalih podatkih za aktiviranje davčne blagajne si poglejte na strani: Davčna blagajna.

davcna-blagajna-2

14.09.2015

iGost 2.4

Novosti in spremembe

Kopiranje podatkov o gostih

Pri vnosu podatkov v knjigo gostov je sedaj možno kopiranje predhodno vnešenih gostov. V knjigi gostov je v zadnji koloni dodano novo polje "Kopiraj gosta". V to polje lahko vpišemo šifro gosta ali pa s pomočjo izbirnega sezmnama in filtra poiščemo gosta, ki je v preteklosti bivali v nastanitveni enoti.

knjiga-gostov-kopiraj

 

Izbira načina plačila predračuna

V matičnih podatkih pod Domov > Nastanitveni objekt > Podatki na izpisu ponudb je dodana nslednja izbira:

domov-maticni-ponudba1

05.05.2015

iGost 2.3

Novosti in spremembe

Splošno

 • Dodani so gumbi (Pomoč) in (Pomoč Video). S klikom na ta dva gumba se v oknu odpre spletna stran www.igost.si z navodili za vnos podatkov na trenutni strani oziroma se prikaže video z navodili.
 • Na vstopni strani Rezervacije, je dodano polje {Velja do dne} v desnem zgornjem kotu, kjer se vidi datum, ko preteče enoletni rok uporabe aplikacije.
 • Pri Rezervacijah in Gantogramu je dodano polje - legenda s seznamom prodajnih kanalov in ustreznimi barvami.
 • V matičnih podatkih je dodano polje: {Plačilo računa v roku ... dni}. Vnese se število dni. Velja le za primere, ko se izdan račun za nočitve plačuje preko TRR. V tem primeru se na izpisu računa dodatno vidi polje "Valuta plačila: Datum".

Datum valute plačila = Datum računa + Plačilo računa v roku ... dni.

Rezervacije

Pri kreiranju cene na vnosu rezervacije sta dodana gumba Preračun iz cene v procent popusta in obratno. V koledarju (Prihod dne in odhod dne) je sedaj pogled širši in prikazuje 3 mesece. Po vnosu dneva prihoda je ponujeni mesec za vnos dneva odhoda enak mesecu prihoda. 

Gantogram

 • Grafične izboljšave – dvobarvna mreža in zaobljena polja rezervacij kar pripomore k večji preglednosti Gantograma.
 • Dodan je gumb (Nova rezervacija). Novo rezervacijo se lahko doda neposredno iz Gantograma.

Razpored gostov

Na strani Rezervacije je v koloni [Razpored gostov] zapisan seznam sob/apartmajev kamor so razporejeni gostje. Če so gostje z iste rezervacije razporejeni v več sob se izpišeta prvi dve, na koncu pa je znak (+) kar pomeni da so gostje razporejeni v več kot 2 sobi.

eGost

Dodana je možnost avtomatskega zagona programa eGost.exe iz aplikacije. V ta namen je treba predhodno namestiti aplikacijo iGost.exe. Več o tem na: Avtomatski prenos prijav.

Dodana je možnost pošiljanja prijavnic za več lokacij. Za katero lokacijo se dela prenos se izbere s pomočjo izbirnega gumba (Lokacija). Ta opcija je uporabna samo za sobodajalce, ki pošiljajo podatke za nastanitvene enote ki se nahajajo na različnih lokacijah. Pred vklopom te opcije je potrebno vnesti podatke vodilnega zapisa za vse enote.

Dodatno polje pri prijavi gostov "Razlog oprostitve plačila TT". Privzeto je "Ni oprostitve"

Poročila

Poenoteno je poročilo o nočitvah za občino. Sobodajalci na območju občine Kranjska Gora rabijo razširjen – bolj podroben izpis poročila. Sedaj je ta izpis enak za vse sobodajalce.

Poročilo ima sedaj bolj kompakten izgled. Dodana je specifikacija kategorij, ki so oproščene plačila TT.

V izpisu knjige gostov je za potrebe inšpekcije dodano polje: število nočitev, višina TT in razlog oprostitve plačila.

Blagajna

Poleg blagajniškega izdatka se lahko sedaj vnaša tudi blagajniški prejemek. Oba sta potem vidna na izpisu blagajniškega dnevnika.