05.02.2015

Avtomatski prenos prijavnic

Zagon programa eGost.exe iz brskalnika

Poenostavljen je prenos prijavnic gostov na Policijo. Z namestitvijo programa iGost.exe se prenos prijavnic sproži iz brskalnika. Za več informacij si poglejte namestitev in nastavitev brskalnikov.

20.12.2014

iGost 2.2

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Krajše/daljše bivanje za samo enega od gostov iste rezervacije

Pri prijavi gostov je sedaj možno vnašati dolžino bivanja za vsakega gosta posebej, kar je uporabno v primeru, če znotraj iste skuine nekdo prej pride/odide.

Prodajni kanali

V rzervacijah je dodana nova kolona prodajni kanali. S prodajnim kanalom se označuje od kje je prišla rezervacija. Na primer preko Booking.com, Tripadvisor.com, lastne spletne strani, e-maila, telefona ...

Dodatna polja na rezervaciji

Dodana so bila naslednaj polja pri vnosu rezervacije:

 • Email
 • Opombe

Polji sta opcijski, njun prikaz se lahko vklopi ali izklopi v nastavitvah matičnih podatkov.

Avans

V rezervacijah je dodano novo polje datum plačila Avansa. Višina avansa oziroma predplačila rezervacije se vnese ob njenem kreiranju. Če ima rezervacija vnešen avans (v % ali znesku EUR) se v seznamu rezervacij prikaže povezava z oznako Avans. s klikom na povezavo lahko vnesemo datum plačila avansa. Datum plačila se potem vidi v seznamu rezervacij.

Urejnje rezervacije direktno iz gantograma

S klikom na obarvano polje rezervacije v gantogramu se prikaže povezava za urejanje te rezervacije. 

Dodatni izpisi v poročilih

 • Rekapitulacija izdanih računov
 • Računi postavke in Naslovi gostov

 

30.06.2014

iGost 2.1

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Splošno

Preurejeni in skrajšani nazivi menijev. Vse z namenom prilagoditve aplikacije tablicam in pametnim telefonom.

Meni Domov

Dodan meni dodajanje artiklov/storitev
Dodan hitri meni za lažji dostop če uporabljate tablice/pametne telefone

Meni Rezervacije

Na vrhu so dodani filtri za iskanje rezervacij

Dodatne kolone za kontrolo števila gostov. Koliko gostov je vnesenih na rezervacijo, koliko jih je razporejenih v sobe in koliko prijavljenih v eGost. Število v vseh treh kolonah se mora ujemati. Ujemanje/neujemanje označuje znak v zeleni oziroma rdeči barvi.

Dodajanje storitev/artiklov na ponudbo/račun. Poleg nočitev in turistične takse je sedaj mogoče obračunati gostu še dodatne storitve kot so na primer čiščenje, smučarske karte, vodeni izleti, otroška postelja...

Avansni račun. Za davčne zavezance je dodana nova kolona kjer se kreira avansni račun za prejeto predplačilo.

Kolona za razporejanje gostov ima sedaj ime apartmaja v katerega so gostje razporejeni.

Nova rezervacija

Spremenjen je razpored polj tako da so na levi polja za vnos podatkov o rezervaciji na desni pa kalkulacija zneska nočitev in turistične takse.

Dodana so 3 nova polja e-mail, telefonska številka in opombe. Prikaz teh polj vklopite v nastavitvah (Domov > Podatki o nastanitveni enoti).

Predplačilo/avans za plačilo nočitev se sedaj lahko vnaša kot procent zneska nočitev ali fiksen znesek.

Razpored gostov v sobe

Dodana je kontrola zasedenosti sobe/apartmaja. Pri razporejanju gostov se prikažejo samo nezasedene sobe/apartmaji.

Izpis rezervacije PDF

Dodan je izpis artiklov/storitev.

Meni Gantogram

Prenovljen gantogram. Dodane so barve in možnost izbire začetnega datuma. Premikanje po gantogramu levo desno s pomočjo kolesa na miški. Ko se s kazalcem postavimo na rezervacijo se izpišejo podatki o tej rezervaciji (Naziv rezervacije, datum prihoda in datum odhoda)

Meni Računi

Dodana sta tiskanje, storno in popravljanje avansnih računov.

Izis računa PDF

Na izpisu računa so dodana polja: Datum opravljanja storitev od datuma do datuma, številka rezervacije na katero se nanaša račun, ID za DDV če ste davčni zavezanec, polje glava in noga računa. Dodana je možnost, da se na računu izpiše podpis v enem od grafičnih formatov (jpg, png). Zaradi večje preglednosti, je spremenjena razporeditev vsebine na računu.

Meni Blagajna

Dodano je vnašanje blagajniških izdatkov (polog gotovine), stanje blagajne (saldo) in izpis blagajniškega dnevnika.

29.4.2014

Sinhronizacija koledarja zasedenosti

Objava razpoložljivosti sob in apartmajev na nastanitvenh portalih

Za izmenjavo podatkov o koledarjih se na spletu uporablja standard ICAL. Za izmenjavo se lahko uporablja:

 • Vnaprej določen spletni naslov (www.stran.si/koledar/apartma1)
 • Uvoz ics datoteke (apartma1.ics)

Aplikacija iGost lahko pripravi podatke o vašem koledarju zasedenosti na oba načina. S tem vam je omogočena avtomatična objava vašega koledarja zasedenosti na nastanitvenih portalih, ki podpirajo ICAL standard. Koledar tako ažurirate v aplikaciji iGost, ostali portali pa se z njim avtomatsko sinhronizirajo. Sinhronizacija poteka na določene časovne enote odvisno od vsakega portala posebej.

Podatke o spletnem naslovu za vsak apartma in ime ics datoteke najdete v meniju:

Domov > Matični podatki > Uredi podatke o sobah/apartmajih

Portali ki podpirajo ICAL izmenjavo koledarja:

 • Booking.com
 • AirBnB.com
 • Google Calendar
 • TripAdvisor.com
 • HomeAway.com
 • HolidayLettings.co.uk

28.4.2014

Gantogram

Dodaten koledar zasedenosti

Za pregled zasedenosti, je pri večjem številu nastanitvenih enot Gantogram bolj pregleden od navadnega koledarja. Prikaz gantograma je dinamičen. Začetno obdobje lahko izberemo nato pa širimo in ožimo (zoom) datumsko okno za pregled s pomočjo gumbov (+) in (-). S klikom na polje na časovnici (mesec ali teden na primer) lahko pogledamo samo določeno obdobje. Ko se s kazalcem postavimo na modro polje, ki označuje zasedenost se prikažejo dodatne informacije (datum prihoda, datum odhoda). S klikom na polje se odpre meni za ogled rezervacije.

Časovnica je razdeljena na leta, mesece, tedne in dneve. Vsak teden se začne s ponedeljkom.

Gantt časovni diagram

24.03.2014

Ponudbe v nemščini

Dodana je možnost PDF izpisa ponudbe v nemškem jeziku. V matičnih podatkih je dodano polje kamor se lahko vnese opis v nemškem jeziku. Opis se se na izpisu pojavi v nogi ponudbe.

18.03.2014

Izvoz podatkov

V meniju Poročila in statistike je dodana možnost izvoza podatkov. Izvozijo se lahko podatki o rezervacijah (knjiga gostov) in izdanih računih. Oblika zapisa izvoženih podatkov je CSV. To je navadna tekstovna datoteka, odpre se lahko v Excelu.

izvoz-excel

15.03.2014

Logotip

Na dokumentih Ponudba/rezervacija in Račun je dodana možnost prikaza vašega logotipa. Pozicija logotipa je desno zgoraj, če ga ni je na tem mestu prazen prostor. Podprti formati za logotip so jpg, png in gif. Minimalna velikost logotipa je 150  x 100 px. 

logotip

23.01.2014

Statusi rezervacij

Dodani sta 2 novi koloni:

1. Status (se navezuje na kolono Dodaj/Uredi Goste). Možni statusi rezervacije so:

 • Rez - Rezervacija brez podatkov o gostih.
 • Knj - Rezervacija z vnešenimi podatki o gostih.
 • Rač - Rezervacija je fakturirana.

2. ! (Opozorilo). Se nanaša na koloni število prijavljenih in razporejenih gostov:

o - Število prijavljenih in razporejenih gostov SE ujema.

o - Število prijavljenih in razporejenih gostov se NE ujema.

23.01.2014

Kreiranje računa - dodatna polja

Pri kreiranju računa se da po novem spreminjati datum prihoda in odhoda, ceno nočitve, %popusta in opombe. S spremembo datumov lahko pred izdajo računa spremenimo število nočitev (za goste ki so podaljšali ali skrajšali bivanje). Po spremebi podatkov s klikom na Preračunaj izračunamo nov znesek računa. Ko enkrat shranimo račun lahko popravljamo samo še način plačila in podatke o nosilcu rezervacije. Če želimo spremeniti ostale podatke je treba račun najprej stornirati in popraviti rezervacijo ter jo ponovno fakturirati.

Dodana je opcija izpisa storno računa v slovenskem in angleškem jeziku.