22.01.2013

Invalidi in ostali oproščeni plačila turistične takse

Poleg otrok do 7 leta starosti so glede na 1. točko 27. člena ZSRT, plačila turistične takse oproščeni tudi:

  • Invalidi.
  • Otroci s posebnimi potrebami.
  • Učenci, dijaki in študenti ter njihove mentorji če so udeleženci vzgojno izobraževalnih programov.
  • Osebe na začasnem delu za bivanje ki je daljše od 30 dni.

Za popoln seznam si poglejte 27. člen ZSRT (Uradni list RS, št. 2/04).

Pri prijavi gostov je dodano polje (Oproščeni TT) katerega označite s kljukico za navedene izjeme. Za otroke do 7 let se to polje avtomatično označi ko shranite prijavo.

20.01.2014

Račun angleški jezik

V meniju Računi je dodan izpis fakture v angleškem jeziku. Račun se shrani v obliki "ime rezervacije"-"številka rezervacije"-ang.pdf

19.01.2014

Video - Prenos v eGost

Objavljen prvi video iz niza navodil za uporabo aplikacije. Video si lahko ogledate tule.

09.01.2014

Statistika letno poročilo - polje C2

V letno poročilo za statistični urad je bilo dodano polje C2 - Skupno prodanih razpoložljivih enot. Število se izračuna na podlagi razporejenih gostov v sobe/apartmaje.