30.06.2014

iGost 2.1

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Splošno

Preurejeni in skrajšani nazivi menijev. Vse z namenom prilagoditve aplikacije tablicam in pametnim telefonom.

Meni Domov

Dodan meni dodajanje artiklov/storitev
Dodan hitri meni za lažji dostop če uporabljate tablice/pametne telefone

Meni Rezervacije

Na vrhu so dodani filtri za iskanje rezervacij

Dodatne kolone za kontrolo števila gostov. Koliko gostov je vnesenih na rezervacijo, koliko jih je razporejenih v sobe in koliko prijavljenih v eGost. Število v vseh treh kolonah se mora ujemati. Ujemanje/neujemanje označuje znak v zeleni oziroma rdeči barvi.

Dodajanje storitev/artiklov na ponudbo/račun. Poleg nočitev in turistične takse je sedaj mogoče obračunati gostu še dodatne storitve kot so na primer čiščenje, smučarske karte, vodeni izleti, otroška postelja...

Avansni račun. Za davčne zavezance je dodana nova kolona kjer se kreira avansni račun za prejeto predplačilo.

Kolona za razporejanje gostov ima sedaj ime apartmaja v katerega so gostje razporejeni.

Nova rezervacija

Spremenjen je razpored polj tako da so na levi polja za vnos podatkov o rezervaciji na desni pa kalkulacija zneska nočitev in turistične takse.

Dodana so 3 nova polja e-mail, telefonska številka in opombe. Prikaz teh polj vklopite v nastavitvah (Domov > Podatki o nastanitveni enoti).

Predplačilo/avans za plačilo nočitev se sedaj lahko vnaša kot procent zneska nočitev ali fiksen znesek.

Razpored gostov v sobe

Dodana je kontrola zasedenosti sobe/apartmaja. Pri razporejanju gostov se prikažejo samo nezasedene sobe/apartmaji.

Izpis rezervacije PDF

Dodan je izpis artiklov/storitev.

Meni Gantogram

Prenovljen gantogram. Dodane so barve in možnost izbire začetnega datuma. Premikanje po gantogramu levo desno s pomočjo kolesa na miški. Ko se s kazalcem postavimo na rezervacijo se izpišejo podatki o tej rezervaciji (Naziv rezervacije, datum prihoda in datum odhoda)

Meni Računi

Dodana sta tiskanje, storno in popravljanje avansnih računov.

Izis računa PDF

Na izpisu računa so dodana polja: Datum opravljanja storitev od datuma do datuma, številka rezervacije na katero se nanaša račun, ID za DDV če ste davčni zavezanec, polje glava in noga računa. Dodana je možnost, da se na računu izpiše podpis v enem od grafičnih formatov (jpg, png). Zaradi večje preglednosti, je spremenjena razporeditev vsebine na računu.

Meni Blagajna

Dodano je vnašanje blagajniških izdatkov (polog gotovine), stanje blagajne (saldo) in izpis blagajniškega dnevnika.