20.12.2014

iGost 2.2

Novosti in spremembe v zadnji verziji

Krajše/daljše bivanje za samo enega od gostov iste rezervacije

Pri prijavi gostov je sedaj možno vnašati dolžino bivanja za vsakega gosta posebej, kar je uporabno v primeru, če znotraj iste skuine nekdo prej pride/odide.

Prodajni kanali

V rzervacijah je dodana nova kolona prodajni kanali. S prodajnim kanalom se označuje od kje je prišla rezervacija. Na primer preko Booking.com, Tripadvisor.com, lastne spletne strani, e-maila, telefona ...

Dodatna polja na rezervaciji

Dodana so bila naslednaj polja pri vnosu rezervacije:

  • Email
  • Opombe

Polji sta opcijski, njun prikaz se lahko vklopi ali izklopi v nastavitvah matičnih podatkov.

Avans

V rezervacijah je dodano novo polje datum plačila Avansa. Višina avansa oziroma predplačila rezervacije se vnese ob njenem kreiranju. Če ima rezervacija vnešen avans (v % ali znesku EUR) se v seznamu rezervacij prikaže povezava z oznako Avans. s klikom na povezavo lahko vnesemo datum plačila avansa. Datum plačila se potem vidi v seznamu rezervacij.

Urejnje rezervacije direktno iz gantograma

S klikom na obarvano polje rezervacije v gantogramu se prikaže povezava za urejanje te rezervacije. 

Dodatni izpisi v poročilih

  • Rekapitulacija izdanih računov
  • Računi postavke in Naslovi gostov